Call Center / +90 531 783 81 04

Contact Us / info@spraynozzles.ru

Слепой сопло

Home page / News and Announcements / Слепой сопло
Share with your loved ones

Слепой сопло


Blind Nozzle - новый продукт от Mitsuda. Это простое и простое решение для сужения огней в кольце. Это было специально изготовлено Mitsuda для закрытия форсунок сопел, прикрепленных к кольцу.

Slepoy soplo


Blind Nozzle - novyy produkt ot Mitsuda. Eto prostoye i prostoye resheniye dlya suzheniya ogney v kol'tse. Eto bylo spetsial'no izgotovleno Mitsuda dlya zakrytiya forsunok sopel, prikreplennykh k kol'tsu.
Copyright © 2018.All rights reserved.


Yükleniyor...

spray nozzles

Copyright 2018 Spray Nozzles Abdulkadir SEKER